LightWeb
LightWeb
LightWEB
Startside

                    

LightWeb
LightWeb
Hamarsbøen  

 
 

Åse Liv Steinslett Hamarsbøen og Lars Hamarsbøen. Åse Liv er født og oppvokst i Hattfjelldal i Nordland. Kom til Gol i Hallingdal i 1977 og flytta til Geilo i 1980.

Lars er født og oppvokst på Hamarsbøen. Sammen overtok vi garden i 1992, og det er vi som driver den nå.

Vi har to døtre, Liv Marit f. 1981og Anne Siri f. 1983.


Ta en titt på de andre sidene, for å se hva vi driver med.
 
   

 

Areal: Dyrka mark: ca 80 dekar
Rydda beite: ca 40 dekar

Skog: 700 dekar barskog, 700 dekar lauvskog
Stølar: Havsdalen, lang-støl (fjell-stølen), der utmarka er i sameige.
Hølgjislåtta, ingen hus no, heile vollen er dyrka. Var haust-stølen tidlegare.
Turistølen, vår-stølen, der me har ei utleigehytte no. Beite for ungdyr og hestar.
Anna fjellareal: Medeigar i Halne Sameige på Hardangervidda

Vekstsesong: Fra medio mai til medio september. 2 grasavlinger.
Inneforing frå ca. 01.okt - 01.juni

Bygninger: 2 bolighus, driftsbygning, 2 stabbur, 6 andre uthus, 4 utleigehytter, den eine med anneks.

Inntektskilder: Mjølkeproduksjon, mjølkekvote ca. 70 000 kg./år.
Stølsdrift
Litt kjøttproduksjon
Skogen: kan gi 125 kbm/år
Div. inntekter frå fjelleigedomane, areal til alpinanlegg, jakt og fiske.
4 utleigehytter. Sjå eigne sider

Vedproduksjon og salg. Sjå eigen side
Salg av sadlar og hesteutstyr. Sjå eigen side.
Til garden høyrer også andel i sagbruk og reidskapsring

 
   
   

HAMARSBØEN, gardsnr.49, bruksnr.1 i Hol kommune.
Hamarsbøen kjem av "bøen under Hamar'n", eit berg midt på innmarka. I den "ulykksalige" dansketid vart navnet endra til Hammersbøen, men i bygda har det støtt vore sagt Hamarsbøen. Jorda er antagelig rydda i tidleg mellomalder. Fyrste gong nevnt i 1588. Leiglendingsbruk, eigd av kyrkja og prestane fram til 1758, sidan sjøleigarbruk.

 

 
   
SLEKTSHISTORIE  

Slekta på gården er det sagt at stammar frå grev Clement og grevinne Belju frå Skottland, på 1400 talet. Slekta har vore på gården sidan 1676.

GREV CLEMENT g.m. GREVINNE BELJU (Belle, Beia)
Kom til Nes fyrst på 1300-Talet, kanskje frå Dunvegan - slottet på Hebridene. Dei budde på Devegge i Nes, som skal være navgitt etter det slottet dei kom ifrå. Bygde Nes gamle kyrkje i 1327.
HELGE STENSEN, f.1650 på Nes. Gifta seg til garden i 1676, ingen born. Gift 2.g.m. Birgit Tollefsdatter Opsata, som var syster til "Blankola" Det var ho som jaga "fantefølgje" tå Havsdalen. Dei hadde 4 born.

STEN HELGESEN (1.) HAMARSBØEN, f.1689, overtok garden i 1704. G.m. Turi Sandersdotter Raaen, f.1694.
Ho var dotter av skotten Sander Sanderson, som hadde Røo. Dei hadde 9 born.

OLE STEENSEN HAMMERSBØEN, f.1725, overtok garden i 1748. G.m. Aagot Olsdatter Rønsgaard, Ustedalen. Dei hadde 11 born.

STEEN OLSEN (2.)HAMMERSBØEN, f.1756, overtok halve garden i 1774 og reisten i 1777. G.m. Gro Knutsdatter Ødegården. Han var lensmann og bonde. Dei hadde 7 born.

OLA STEENSEN HAMMERSBØEN, f. 1785, overtok garden i 1808. G. 1.g.med Gunner
Olsdatter, Søre Nerol. Ingen born. G.2.g. med Gunhild Tollefsdtr. Nordre Gjivsjord, heller ingen born. Selde garden til Ola Torsteinson, Søre Strand i 1849.

STEEN STEENSEN (3.)HAMMERSBØEN, f. 1798, (bror til Ola S. Hammersbøen) G.m. Ambjørg Larsdatter Seim, Hol.
Han var lærar, lensmann og bonde. Bodde fyrst på Søndrol, så Øvremyro og tok så att Hamarsbøen på odel i 1855 og flytte dit. Dei hadde 7 born.

LARS STEENSEN (1.) HAMMERSBØEN, f. 1844,(yngste son til Steen og Ambjørg) G.m. Margit Torstensdatter Rue, f.1842.
Han overtok garden i 1873. Han var også lensmann og den første ordføraren etter at Hol vart eigen kommune i 1876. Dei hadde 11 born.

STEIN LARSON (4.) HAMMERSBØEN, f.1864, g.m. Birgit Olsdatter Myljo Slettemoen, f.1863.
Overtok mest sannsynnleg i 1898. Dei hadde 6 born.

LARS STEINSON (2.) HAMMERSBØEN, f. 1896, g.m. Ragnhild Olsdatter Reinton f.1896.
Overtok garden i 1926. Dei hadde ein son.

STEIN LARSON (5.) HAMMERSBØEN, f. 1927, g.m. Margit Engebretsdtr. Ruud f.1925
Fra Opheim i Torpo. Overtok garden i 1952. 3 born, alle busett i Hol kommune.

LARS STEINSON (3.) HAMARSBØEN, f.1953, g.m. Åse Liv Steinslett f. 1956 i Hattfjelldal, Nordland. Overtok garden i 1992 og driver der i dag. Dei har 2 born.

 
   
LightWeb


Adresse:Kvisla, N-3580 Geilo
Telefon:+47 32088112
Webside:
http://www.hamarsbøoen.no
E-post: post@hamarsboen.no

Kart Hamarsbøen / hytte syloftet  |  Hamarsbøenstølen / Havsdalen

© LightWeb